รายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษาจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันที่ 04 ส.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 672

ประกาศโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
ที่ 3/2560
เรื่อง รายชื่อนักเรียนรับทุนเนื่องในวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 
ตามที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีนโยบายจะมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่การรับบริการ โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนดังกล่าวและขอให้เข้ารับทุนการศึกษาในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560มีรายชื่อดังนี้
1. เด็กชายศักดินนท์       คำบุดดี            นักเรียนชั้นป.4
2. เด็กหญิงสุรีย์พร         แสงสว่าง         นักเรียนชั้นป.5
3. เด็กหญิงพักตร์สุดา     เกิดเพิ่ม           นักเรียนชั้นป.5
4. เด็กชายธนาชัย         พันธุ์เกตุ           นักเรียนชั้นป.5
 
ประกาศ ณ วันที่  23 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง