กราบพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศา ณ วัดบวรนิเวศน์

วันที่ 16 ม.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 266
                                     โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ได้พาคณะครูสร้างกุศลครั้งใหญ่ในการที่คณะสงฆ์ศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศน์วรวิหาร โดยคณะครูได้เข้ากราบนมัสการในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พาคณะครูรับประทานอาหารร่วมกันที่ภัตตาคารพูนสิน ย่านวัดตรีทศเทพเพื่อเลี้ยงในวันปีใหม่ที่ผ่านมา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ