ทำบุญวันครูแห่งชาติ ประจำปี2563

วันที่ 16 ม.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 217
                       เนื่องในวันครูแห่งชาติปี2563 ร.ร.ได้ทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ครูของร.ร.ผู้สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติ ได้แก่ครูประสิทธิ์ เริงศาสตร์ ครูสมบุญ สมสนิท ครูแก้วกัลยา เทศมาสา ครูวงศ์ อินทุรัตน์ ครูอุทุมพร ศิลาพันธ์ ครูยุวเรศ หมื่นสวัสดิ์ ครสุริยพล บรรดาศักดิ์ ครูเสรี กฤษอาภรณ์  ครูจักรพันธ์ เบ้าจังหาร

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ