กิจกรรมวาดรูปกับครูสละ

วันที่ 21 ธ.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 337

           เดือนธันวาคมนี้ โรงละครช้างเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นป.6 จำนวน 15 คนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึุกวาดภาพการ์ตูนกับครูสละ ซึ่งเป็นศิลปินที่เขียนการ์ตูนเรืองทองแดง กิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินร่วมสมัยให้เข้าร่วมกิจรรมในงานไหว้ครูศิลปะการแสดงร่วมสมัยประจำปี 2562ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ