กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2562

วันที่ 29 พ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 457
                           วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและเนตรได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือตามที่พระมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้า รัชกาลที่ 6 ได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเพื่อให้เด็กรู้จักความมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต
                          กองลูกเสือและเนตรนารีได้จัดแถวเดินสวนสนาม และทบทวนกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ