ทัศนศึกษาสวนสยาม ปีการศึกษา2562

วันที่ 29 พ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 426
                      โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่สวนสยามในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนเกือบ 200 คน สร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยโรงเรียนได้นำงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาจัดสรรค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบัตรเข้าสวนสยามนักเรียนคนละ 50 บาท และค่ารถในการเดินทาง 2 คันๆละ 4,500 บาท
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ