มอบไข่ไก่สดเพื่อบำรุงกำลัง

วันที่ 10 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 814

                         เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาแชร์บอลนักเรียนหญิงที่จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแชร์บอลนักเรียนในเขตคลองเตย จัดโดยการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เตรียมความพร้อมนอกจากการฝึกซ้อมที่เข้มข้น นักเรียนต้องมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แข็งแรงเป็นการ
เพิ่มส่วนสูง และน้ำหนักให้ได้มาตรฐานเพื่อสู้กับโรงเรียนอื่นได้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ