กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 533
                    ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยวันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยเป็นอานิสงส์ทำให้กิจการลูกเสือได้เข้ามากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา
                   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการกล่าวคำทบทวนคำปฏิญาณตนและ
พิธีเดินสวนสนาม ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ