กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 84
                    ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยวันหนึ่งที่พระบาทส