กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 544
                       เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเรื่องของภาษา และบุคคลสำคัญที่เป็นกวีสำคัญของไทยในสมัย
ต้นรัตนโกสินทร์และเป็นที่ยกย่องขององค์การยูเนสโก ให้เป็นกวีสำคัญของโลก โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการชมวิดีทัศน์ประวัติของท่านสุนทรภู่
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และมีการตอบคำถามพร้อมทั้งแจกรางวัล มีนักเรียนชั้นป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ