พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 533

                     พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561วันที่ 21 มิถุนายน 2561

                 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับผู้เรียน ในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณกับครูผู้ที่เป็นพ่อแม่คนที่ 2
และเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
โดยคณะครูและนักเรียนต่างมีความปิติ และซาบซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบโรงเรียนได้สนับสนุนงบประมาณค่าจัดพานดอกไม้
ธูปเทียนแพของแต่ละห้องเรียนๆละ 300 บาท และมีการประกวดพานสวยงาม โดยชั้นป.6 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ