สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา2558

วันที่ 14 เม.ย. 2558
ผู้เข้าชม : 6763
รายวิชาพื้นฐาน
1. ภาษาไทย(หลักภาษาไทย)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.6
2. ภาษาไทย(วรรณคดีวิจารณ์)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.6
3. คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.6
4. วิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.6
5. สังคมศึกษาฯ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.6
6. พระพุทธศาสนา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.6
7. ประวัติศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
8. สุขศึกษาและพลศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.6
9. ศิลปะ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.6
10. การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.6
11. ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.6
รายวิชาเพิ่มเติม
1. การใช้คอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.6
2. หน้าที่พลเมือง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ป.1-ป.6
3. ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ป.1 ใช้หนังสือดรุณศึกษา ปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของ ทวพ. แบบฝึกการอ่านการเขียน สระอา - สระอึ (ใบงานเป็นรูปเล่ม)
ป.2 ใช้หนังสือดรุณศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของ ทวพ.
ป.3 ใช้หนังสือดรุณศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ ทวพ.
ป.4 ใช้หนังสือดรุณศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ ทวพ.
ป.5 ใช้หนังสือดรุณศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ ทวพ.
ป.6 ใช้หนังสือดรุณศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ ทวพ
4. ทักษะเสริมภาษาอังกฤษ สอนโดยMiss Lovely
ป.1 - ป.6 สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาสุขศึกษาพลศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์
5. ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
ป.1 แบบฝึกทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ (ใบงาน200ใบงานเป็นรูปเล่ม)
ป.2 แบบฝึกทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ (ใบงาน200ใบงานเป็นรูปเล่ม)
ป.3 แบบฝึกทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ (ใบงาน200ใบงานเป็นรูปเล่ม)
ป.4 แบบฝึกทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ (ใบงาน200ใบงานเป็นรูปเล่ม)
ป.5 แบบฝึกทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ (ใบงาน200ใบงานเป็นรูปเล่ม)
ป.6 แบบฝึกทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ (ใบงาน200ใบงานเป็นรูปเล่ม)และแบบฝึกคณิตคิดเร็ว จำนวน 8 เล่มของสสวท.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง