งานทุนกาศึกษาปี 2553

วันที่ 23 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > บัญชีรายทุนปี2553
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
รายนามพระสงฆืระดับสังฆาธิการผู้มอบทุน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทุน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฟอร์มรายชื่อผู้เซ็นรับทุน ระดับประถม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฟอร์มรายชื่อผู้เซ็นรับทุน ระดังมัธยม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฟอร์มรายชื่อผู้เซ็นรับทุน ระดับอุดมศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฟอร์มประวัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
สรุปผลการมอบทุนการศึกษาปี2553
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
สรุปผลการจัดตั้งกองทุนผ้าป่าชีวิตใหม่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
การประชุมประธานชุมชน