ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระเจ้าอยู่หัวฯในพระบรมโกศ 1 เดือน

วันที่ 18 ธ.ค. 2561

ประมวลภาพกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ปัญณรสมวาร (15วัน) ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญนนทวรวัฒน์ดำริ
วัดคลองเตยนอก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

  ประกาศ แนวทางการบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ดาวน์โหลดเอกสาร