ใบอนุญาตต่างๆ

วันที่ 23 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบอนุญาตให้รับโอนกิจการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์(ในระบบ)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร นายธวัชชัย เริงศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วุฒิปริญญาตรี เอกบริหารการศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารแสดงถึงประสบการณ์ของผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียน ปี2558
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียน ปี2559
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา2561
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา2562