สมุดหมายเหตุรายวัน

วันที่ 23 ต.ค. 2562
วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
         นักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ ไปทัศนศึกษาที่บางปู จ.สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่าชายเลน และเข้าชมกิจกรรมที่ฟาร์มจรเข้
วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวคา ๒๕๕๖
         เรียนวันเสาร์ครึ่งวัน ช่วงบ่ายเรียนเทควันโด
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
         เรียนชดเชยกิจกรรมเสริมคีย์บอร์และดุริยางค์ มีนักเรียนมาเรียน ๑๔ คน เรียนชดเชยภาษาจีน มีนักเรียนมาเรียน ๓ คน จ่ายค่าสอนครูและค่าพาหนะ ๓,๔๐๐ บาท
วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
         เข้ากระทรวงศึกษาธิการที่สช.ได้แจ้งย้ายไปตั้งสำนักงานชั่วคราวที่โรงเรียนโยนออฟอาร์ต สะพานพระราม ๖ โดยติดต่อเรื่อง ดังนี้
        ๑. การต่ออายุการขออนุญาตอยู่ต่อของMiss Lovely ครูสอนภาษาอังกฤษชาวฟิลิปินส์ ต้องจัดทำเอกสารเพิ่มเติมส่งใหม่ในวันพรุ่งนี้มอบหมายให้ครูณรงค์พร ดำเนินการต่อ
        ๒. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อุดหนุนกำลังดำเนินการอยู่   เงินค่านมเสริม กำลังดำเนินการอยู่  เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนทุพพลโภชนา กำลังดำเนินการอยู่
       ๓. เจ้าหน้าที่ได้มอบเอกสารการยื่นขอเบิกเงินเพิ่มครูวุฒิปริญญาตรีจาก๑๑,๖๘๐ บาทเป็น ๑๓,๓๓๐ บาทให้กับทางโรงเรียนเพื่อดำเนินการยื่นคำขอ และโรงเรียนได้แจ้งเกี่ยวกับปัญหาเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาทตามนโยบายรัฐมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินเดือนครูมาก โรงเรียนมีความจำเป็นต้องปลดครูออกเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้ ทางสช.เข้าใจเพราะมีปัญหาอยู่หลายโรงเรียน
         บริษัทGlobal Education Language School เก็บเงินค่าเบี้ยปรับยกเลิกสัญญาว่าจ้างเหมาครูต่างชาติเป็นงวดสุดท้ายอีก ๒๕,๐๐๐ บาท
         ได้เชิญครูสุพจน์  มาพบและชี้แจงการร้องเรียนของผู้ปกครองเด็กชายศุภกรณ์  คำฝอย นักเรียนชั้นป.๔/๒ ว่าได้หยิกลูกชายของเค้าเหนือราวนมด้านซ้ายเป็นรอย ซึ่งเป็นการลงโทษที่ไม่ถูกต้อง อยากจะให้ผ.อ.ได้พูดทำความเข้าใจกับครูและตนเองก็เข้าใจว่าลูกตนเองนั้นดื้อ แต่ก็ขออย่าได้ใช้วิธีการลงโทษเช่นนี้ ครูสุพจน์ ยอมรับว่าเป็นความจริงและตนเองก็ไม่สบายใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยอมรับผิด จะไม่กระทำการลงโทษเช่นนี้อีกและฝากขอโทษผู้ปกครองผ่านมาที่ผ.อ.อีกทางหนึ่ง
วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
         เรียนชดเชยตามที่โรงเรียนประกาศปิดเรียนเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในการดูสถานการณ์บ้านเมือง
         โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมกีฬาประจำปี ๒๕๕๖ ทั้งวันไม่มีการเรียนการสอน
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ปิดเรียน ๑ วัน
วันศกุร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
          จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วงเช้ามีการตักบาตรอาหารแห้ง มีการจับของขวัญของนักเรียนไม่ได้บังคับ มีการส่งส.ค.ส. มีกิจกรรมการแสดงออกบนเวทีของนักเรียน
วันเสาร์และวันอาทิตย์ ปิดเรียนวันหยุดราชการ
วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ปิดเรียนตามคำสั่งราชการ
วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ปิดเรียนวันส่งท้ายปีเก่า
วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ปิดเรียนวันขึ้นปีใหม่ คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าชีวิตใหม่ของวัดคลองเตยนอก โดยมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเงิน ตรวจสอบเงิน ลงทะเบียนผู้ทำบุญ จัดหาน้ำเสริฬญาติโยม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ
วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ มีการเรียนการสอนครึ่งวันสำหรับนักเรียนป.๓-ป.๖ แต่การเรียนเทควันโดครูผู้สอนไม่มาสอนโทรสอบถามได้รับคำตอบว่า นึกว่าปิด
วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ปิดเรียนวันหยุดราชการ
วันที่ ๖ - ๙ มกราคม ๒๕๕๗ มีการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค ๒/๒๕๕๖ โดยเป็นการสอบนอกตาราง
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
         มีการมอบทุนการศึกษาวัดคลองเตยนอก ประจำปี๒๕๕๗ โดยโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงาน มีนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เข้ารับมอบทุนการศึกษา ในปีนี้ประธานการมอบทุนการศึกษาได้แก่ คุณประยูร ลาวิลาศ ผู้ตั้งทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยตั้งทุนปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท
        มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนทุกชั้น มีการออกร้านอาหารเลี้ยงนักเรียน มีการแจกของขวัญให้กับนักเรียนทุกคน
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ วันเด็กแห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคา ๒๕๕๗
        วัดคลองเตยนอก มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูนนทรวรวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก โดยมีเจ้าคณะเขตคลองเตย เป็นประธานและผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย กำหนดจัดงาน ๓ วัน ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ปิดตามประกาศโรงเรียนเนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ปิดเนื่องจากวันครูแห่งชาติ

 

เริ่มต้นคีย์ข้อมูลใหม่

 

วันที่ 20 ม.ค. 58 ประชุมครู