แนะแนว

วันที่ 17 พ.ย. 2562

แนะแนว ภาคเรียนที่ ๒ ป.๑

ลำดับ หน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง)
มองจุดดีกันเถอะ
ความภูมิใจของฉัน
อารมณ์ของฉัน
คำพูดที่ไพเราะ
เดินดีดี
แต่งกายดีมีเสน่ห์
ฉันทำเอง
หนูทำได้
ชอบมากที่สุด
๑๐ รักกานทำงาน
๑๑ ใครเอ๋ย
๑๒ อาชีพพ่อแม่ของฉัน
๑๓ อาชีพในชุมชน
๑๔ ลักษณะของอาชีพ
๑๕ ตัวอันตราย
๑๖ ฉันรัก...แม่น้ำ
๑๗ คนละไม้คนละมือ
๑๘ น้ำใจ
๑๙ คิดดีมีเหตุผล
๒๐ คิดก่อนทำ

แนะแนว ภาคเรียนที่ ๒ ป.๒

ลำดับ หน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง)
 ๑ มามองจุดดีกันเถอะ  ๑ 
 ๒  ความภูมิใจของฉัน ๒ 
 ๓  อารมณ์ของฉัน ๒ 
 ๔  คำพูดที่ไพเราะ ๓ 
 ๕  เดินดีดี ๒ 
 ๖  แต่งกายดีมีเสน่ห์ ๒ 
 ๗  ฉันทำเอง ๓ 
 ๘  หนูทำได้ ๓ 
 ๙  ชอบมากที่สุก ๒ 

แนะแนว ภาคเรียนที่ ๒ ป.๔

ลำดับ หน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง)
ความสามารถของนักเรียน
มามองจุดดีกันเถอะ
ความภูมิใจของฉัน
ฉันทำเอง
ใครคือใคร
ผู้มีน้ำใจดีในห้องเรา
เก่งอะไร
เตรียมตัวอย่างไรดี
ค้นหาความถนัด
๑๐ อ่านมากรู้มาก
๑๑ กำหนดเวลา
๑๒ คุณค่าของเวลา
๑๓ ทำตามคำสั่ง
๑๔ กล้าคิด กล้าทำ
๑๕ พูดได้ - พูดดี
๑๖ หัวใจตรงกัน
๑๗ ชอบแบบไหนดี
๑๘ อย่าเห็นแก่ตัว
๑๙ กิจกรรมอะไรเอ่ย
๒๐ โรงเรียนของเราน่าอยู่

แนะแนว ภาคเรียนที่ ๒ ป.๕

ลำดับ หน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง)
อารมณ์ดีมีความสุข
ยอมรับได้ไม่มีปัญหา
ร้อยรวมใจแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
เปิดหน้าต่างใจ
ผูกมิตรไมตรี
ยาวสุด สุด
มารยาทน่ารัก
ทำไมต้องเสี่ยง
๑๐ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนะแนว ภาคเรียนที่ ๒ ป.๖

ลำดับ หน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง)
ฉันคือเพื่อนที่ดีที่สุดของตนเอง
ฉันเป็นคนพิเศษ
วินัยดี มีสุข
โลกสวยด้วยมือเรา
สิ่งดีมีคุณค่า
กติกาพาสุข
งามอย่างไทย
สัญญาใจ
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ
๑๐ มีปัญหา ปรึกษาใครดี