สาระการเรียน ป.๒

วันที่ 23 ต.ค. 2562

 วิชาภาษาไทย                                                                                                                            
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องพยัญชนะและไตรยางค์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย พยัญชนะและไตรยางค์2   
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึก วิชาภาษาไทย เรื่อง สระ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง วรรณยุกต์ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชา ภาษาไทย เรื่อง พยางค์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคและวลี
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง ทัณฑฆาต และตัวการันต์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง คำนา คำสรรพนาม และ คำกริยา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง การผันอักษร
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้องเสียง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรนำ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มี ฤ ฤา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มี รร ( ร หัน )
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่ใช้ บรร และ บัน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มักสะกดผิด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำตามคำอ่าน