เทคโนโลยี ป.๑

วันที่ 13 ธ.ค. 2561

พยัญชนะไทย ก-ฮ

สระในภาษาไทยนิทาน สระอา
ทักษะการเขียนวรรณยุกต์และเลขไทย
การอ่านแจกลูกสะกดคำ

คำควบกล้ำดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกทักษะการอ่านคำคล้องจอง ป.2

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ