กิจกรรมวัด

วันที่ 11 ก.ค. 2563
กฐินประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ยอดปัจจัยญาติโยมร่วมทำบุญ ๔๐๑,๓๗๙ บาท
เจ้าภาพหลักสถานีตำรวจทางด่วน
 
บรรยากาศ...การทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๖ ของวัดคลองเตยนอก นำโดยพ.ต.ท.    สถานีตำรวจทางด่วนท่าเรือ และกฐินสามัคคีนำโดยคุณลุงประยูธ ลาวิลาศ คุณป้ามณฑา และอุบาสก อุบาสิกา ญาติโยม ร่วมกันทำบุญกานกฐินวัดคลองเตย ได้ยอดปัจจัยถวายวัดเพื่อบำรุงพุทธศาสนา        บาท

สวดมนต์ข้ามปีวัดคลองเตยนอก คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557ถึง 1 มกราคม 2558
 

                 เมื่อวันที่ 13 - 14 เมษายน 2558 วัดคลองเตยนอกได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2558 โดยมีญาติโยมมาทำบุญในตอนเช้า และช่วงค่ำมีการสวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้วายชนม์  และในวันที่ 14 เมษายน 2558 ทางวัดได้จัดให้มีการมาติกาบังสุกุลเป็นอันเสร็จพิธีงานมหากุศลวันสงกรานต์ไทย มีปัจจัยเข้าวัดเพื่อบำรุงศาสนา จำนวน 25,410 บาท


งานผ้าป่าชีวิตใหม่ วันที่ 13 กันยายน 2558 ได้ยอดปัจจัยทั้งหมด 600,000 บาท
************************************
พระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาวัดคลองเตยนอกร่วมกันสวดมนต์บท โพชฌังคปริตร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการที่ทรงพระประชวรอยู่ในขณะนี้..." เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559งานสวดมนต์ข้ามปีและตั้งทุนการศึกษา ปี2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งานทอดผ้าชีวิตใหม่ ประจำปี2559 วันที่ 1 มกราคม 2559