งานรายรับและรายจ่ายวัด

วันที่ 10 ก.ค. 2563

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                 
สรุปยอดเงินบัญชีต่างๆของวัดคลองเตยนอก
ชื่อบัญชี จำนวนเงิน ณ วันที่
ทุนมูลนิธิมหาลาโภ    
ทุนการศึกษาวัดคลองเตยนอก    
     
     
     
     

สรุปยอดเงินเก็บค่าเช่าตึกประจำเดือน

ประจำเดือน จำนวนเงิน
พฤษภาคม ๕๘,๔๐๐ บาท
มิถุนายน ๕๕,๙๐๐ บาท
กรกฎาคม ๕๕,๙๐๐ บาท
สิงหาคม ๕๕,๙๐๐ บาท
กันยายน ๕๖,๔๐๐ บาท
ตุลาคม ๕๖,๔๐๐ บาท