ด้านครู

วันที่ 17 พ.ย. 2562
ผลงานครู
นางสาวศิร์ประภา เริงศาสตร์ ผู้จัดการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ มอบรางวัลให้กับครูสรวงสุดา  งามฤทธิ์ ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการประเมินก่อนการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายธวัชชัย  เริงศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ มอบรางวัลให้กับครูนิภาพรและครูภคนันท์ ที่ทำคะแนน
ได้สูงสุดในการประเมินหลังการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
 

เทคนิคการคูณโดยการจำผลคูณ 36คู่

โดยนางนิภาพร ชัยวินิจ
  2 3 4 5 6 7 8 9
2 2 Î 2 2 Î 3 2 Î 4 2 Î 5 2 Î 6 2 Î 7 2 Î 8 2 Î 9
3 3 Î 2 3 Î 3 3 Î 4 3 Î 5 3 Î 6 3 Î 7 3 Î 8 3 Î 9
4 4 Î 2 4 Î 3 4 Î 4 4 Î 5 4 Î 6 4 Î 7 4 Î 8 4 Î 9
5 5 Î 2 5 Î 3 5 Î 4 5 Î 5 5 Î 6 5 Î 7 5 Î 8 5 Î 9
6 6 Î 2 6 Î 3 6 Î 4 6 Î 5 6 Î 6 6 Î 7 6 Î 8 6 Î 9
7 7 Î 2 7 Î 3 7 Î 4 7 Î 5 7 Î 6 7 Î 7 7 Î 8 7 Î 9
8 8 Î 2 8 Î 3 8 Î 4 8 Î 5 8 Î 6 8 Î 7 8 Î 8 8 Î 9
9 9 Î 2 9 Î 3 9 Î 4 9 Î 5 9 Î 6 9 Î 7 9 Î 8 9 Î 9
เทคนิคการคูณโดยการจำ 36คู่
ให้จำช่องตัวเลขคูณที่ไม่ระบายสีว่าได้เท่าไร เช่น 2 Î 2=4   , 2 Î 3 = 6  ไม่ต้องจำว่า 3 Î 2 = 6 
 
 
 
สำคัญมากในการฝึกเทคนิคการคูณโดยการใช้สูตรคูณ ขอให้คุณครูประจำชั้นและครูผู้สอนนำไปฝึกเด็กให้บ่อยครั้งและต้องจำให้แม่น
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เทคนิคการคูณโดยการจำ 36 คู่