แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน

วันที่ 17 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ปี2553-2556  
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ปี๒๕๕๖-๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน พ.ศ.2560 - 2562